Versiyon Tarihçesi

Versiyon 6,25

 • (YENİ) Trafik Kazalarında Aktüeryal Yöntem İle Yapılan Hesaplamalara, Kaza Tarihi İtibariyle Poliçe Teminat Limiti Kontrolü Özelliği Getirilmiştir. 6,27,1 (29.12.2022)
 • (YENİ) 01.01.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak YENİ Asgari Ücrete Uygun Olarak Güncelleme Yapılmıştır. 2023 Verileriyle Hesaplama Yapılması İçin Rapor/Hesap Tarihinin 2023 Yılına Ait Bir Tarih Olması Gerekir. 6,27,0 (22.12.2022)
 • (YENİ) Yetiştirme Gideri Hesaplamasında Toplam Yetiştirme Gideri ORANI Yazılarak Hesaplama Yapılması Sağlanmıştır. 6,26,9 (20.12.2022)
 • (YENİ) Bakıcı Gideri Hesaplaması İle Sorunlar Giderilmiştir. 6,26,8 (20.08.2022)
 • (YENİ) Geçici İşgöremezlik Dönemi İçerisinde Eğer Kazalının Bakıcı İhtiyacı Mevcutsa Ve Bu Dönem Süresiyle Sınırlı Olmak Üzere Bakıcı Gideri Hesaplanacaksa, Parametrelere Yazılacak Gün Sayısı Süresince Bakıcı Gideri Hesaplanması Sağlanmıştır. 6,26,7 (30.07.2022)
 • (YENİ) 01.07.2022 Tarihinde Belirlenen Yeni Asgari Ücret Olan 5.500,35 TL Güncellenerek Hesaplamalara Dahil Edilmiştir. 6,26,6 (01.07.2022)
 • (YENİ) Yargıtay 4.HD. E.2021/3043 K.2021/4181 T.6.7.2021 ve Yargıtay 17.HD. E.2020/847 K.2020/4938 T.8.9.2020 Kararlarına Uygun Olarak Destek Paylaşımında (Anne-Baba) İle (Eş-Çocuk) Paylarının Ayrı Değerlendirilmesi Ve Eş Veya Çocuklardan Birinin Destekten Çıkması Halinde Destekten Çıkan Çocuğun Payının Destek, Eş Ve Diğer Çocuğa Dağıtılması, (Anne-Babaya VerilmeMEsi) Ancak Anne Veya Babadan Biri Destekten Çıktığında Çıkanın Payının Diğerine Aktarılması İçin Parametrelere Seçenek Eklenmiştir. 6,26,5 (01.07.2022)
 • (YENİ) İş Gücü Kaybı Tazminat Hesaplarında Kazalının Yaşı 18' den (Gelire Başlama Yaşından) Küçük Olsa Bile Yargıtay Uygulaması Gereği 18 Yaşından Küçüklerin EFOR Tazminatı Hesaplamasının AGİ Hariç Asgari Ücret Üzerinden Yapılması Gerektiğinden Eğer Kazalı 18 Yaşından Küçükse Tazminat Hesabı Yapılacaksa İşbu Tazminatın (Efor Tazminatının) 18 Yaşına Kadar AGİ Hariç Veya 2022 Yılından İtibaren Parametrelerden Seçilmek Suretiyle Gelir Vergisi İstisnası Düşülmek Suretiyle Hesaplanması Sağlanmıştır. 6,26,4 (19.01.2022)
 • (YENİ) 2022 Yılından İtibaren Asgari Ücretten AGİ Kaldırılmış Ve Asgari Ücret Gelir Vergisinden Muaf Tutulmuştur. 2022 Yılından Önce AGİ Hariç Asgari Ücret Üzerinden Yapılan Hesaplamaların 2022 Yılından İtibaren Asgari Ücretten Gelir Vergisi İstisnası Düşülmek Suretiyle Hesaplama Yapılabilmesi İçin Programa Seçenek Eklenmiştir. Parametrelere Eklenen Bu Seçenek İşaretlendiğinde 2022 Yılından İtibaren Pasif Dönem Geliri, Yetiştirme Gideri, Efor Tazminatı (İş Gücü Kaybı Tazminatlarında 18 Yaş Altı Tazminat Hesabı) Vb. AGİ Hariç Asgari Ücret Üzerinden Kabul Edilen Kazançlar, 2022 Yılından İtibaren Gelir Vergisi İstisnası Düşülmek Suretiyle Hesaplamalara Dahil Edilir. 6,26,3 (10.01.2022)
 • (YENİ) 2022 Yılı Asgari Ücretine Uygun Olarak Güncellenmiştir. Rapor Tarihi Olarak 2022 Yılına Ait Tarih Girildiğinde Gelecek Dönem, 2022 Yılı Asgari Ücretine Uygun Olarak Hesaplanmaktadır. 6,26,2 (16.12.2021)
 • (YENİ) 04.12.2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan ZMSS. Genel Şartlarına Uygun Olarak Güncellemeler Yapılmıştır. Poliçe Tanzim Tarihi Yazılıysa Kutucuk Dışına Tıklandığında Poliçe Tanzim Tarihine Uygun Olarak Parametreler Otomatik Olarak Değiştirilmektedir. (04.12.2021 Tarihli Genel Şartlar İle Teknik Faiz 1,65 Olarak, Aktif Yaş Sonu 65 Yaş Olarak, Çocuklar İçin Kız-Erkek Ayrımı Yapılmaksızın Destek Sonu 22 Yaş Olarak Kabul Edilmiş Ayrıca İş Göremezlik Tazminat Hesaplarında Tam Hayat Annüitesi Şartı Getirilmiştir. Tanzim Tarihi 04.12.2021 Tarihinden Sonra Olan Poliçelerde Bu Parametrelerin Uygulanması Öngörülmektedir.) 6,26,1 (07.12.2021)
 • (YENİ) 04.12.2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan ZMSS. Genel Şartları İle İş Göremezlik Tazminatı (Sakatlık Tazminatı) Hesaplarında Dönem Başı Ödemeli Tam Hayat Annüitesi İle Hesaplama Yapılacağı Öngörüldüğünden Hesaplama Seçeneklerine Tam Hayat Annüitesi Seçeneği Eklenmiştir. 6,26,0 (07.12.2021)
 • (YENİ) Hesap Parametrelerine 'Askerliğe Elverişli Değildir' Seçeneği İlave Edildi, Kazalının Askerliğe Elverişli Olmadığına Dair Raporu Varsa Veya Askerlik Yapmayacaksa Bu Seçenek İşaretlenerek Askerlik Döneminin Gelir Hesabına Dahil Edilmesi Sağlandı. (Askerlik Yapacağı Varsayıldığında, İşgücü Kaybı Hesaplarında, Askerlik Süresince AGİ Hariç Asgari Ücret (Pasif Dönem Geliri) Üzerinden Gelir Hesabı Yapılır, Destek Tazminatı Hesaplarında İse Askerlik Süresince Gelir Hesabı Yapılmaz.) 6,25,5 (18.04.2020)
 • (YENİ) 01.04.2020 Tarihinden Sonraki Poliçeler İçin Trafik Sigorta Şirketlerinin Sorumlu Olacağı Tazminat Miktarı Hesaplanırken Kazalı, Eş ve Anne Babanın Bakiye Ömürlerinin Rapor/Hesap Tarihindeki Yaşlarına Göre Bulunması Sağlandı. 6,25,4 (07.04.2020)
 • (YENİ) Destek Verenin Bekar Olması Halinde Varsayılan, Olası Evlenme Yaşı (Erkek İçin 28, Kadın İçin 25) Kabul Edilmiştir. (TÜİK İstatistiklerine Göre 2019 Yılı Ortalama Evlenme Yaşı Erkeklerde 27,9 Kadınlarda 25,0 Olarak Gerçekleşmiştir.) 6,25,3 (05.04.2020)
 • (YENİ) Yetiştirme Gideri ve Bakıcı Gideri' nin Günlük Bazda Değil, Aylık Bazda Hesaplanması Sağlandı.- 6,25,2 (03.04.2020)
 • (YENİ) Hesaplanacak Yetiştirme Giderine Esas Alınacak Aile Geliri İçin Parametre Eklendi. Farklı Bir Gelir Girilmediğinde Otomatik Olarak AGİ Hariç Asgari Ücret Üzerinden Hesaplanması Sağlandı.- 6,25,1 (03.04.2020)
 • Hazine Ve Maliye Bakanlığınca 20.03.2020 Gün Ve 31074 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Ve 01.04.2020 Tarihinden İtibaren Tanzim Olunacak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerinde Geçerli Olacak Yeni Genel Şartlarda Belirlenen Kriterler, Programa Adapte Edilmiş Olup Bu Kapsamda Yapılacak Hesaplamalarda 01.04.2020 Tarihinden Sonraki Poliçeler İçin Trafik Sigorta Şirketlerinin Sorumlu Olacağı Tazminat Hesabında, Aşağıdaki Parametrelerin Otomatik Olarak Seçilmesi Sağlanmıştır.- 6,25 (01.04.2020)
  A) Poliçe Tanzim Tarihi 01.04.2020' den Sonraysa Kazalının Doğum Tarihi Kontrolü Yapılarak Aktif Dönem Bitiş Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilir. (Yeni Genel Şartlara Göre 01.01.1990 Sonrası Doğumlular İçin Aktif Dönem Bitiş Yaşı 65 Olarak Kabul Edilir.)
  B) Poliçe Tanzim Tarihi 01.04.2020' den Sonraysa Bakıcı Gideri Oranı, Yeni Genel Şartlarda Kabul Edilen Oranlarda, 01.04.2020 Tarihinden Önceyse Eski Genel Şartlardaki Oranlarda Otomatik Olarak Hesaplanır. Farklı Bir Oran Girilecekse Parametrelerden Değiştirilebilir. (Yeni Genel Şartlara Göre Bakıcı Gideri, Kısmî Bağımlı Olarak Tanımlanan %50 Ve Üzerinde Engel Oranına Sahip Kazalılar İçin %50 Oranında, Tam Bağımlı Olarak Tanımlanan Kazalılar İçin İse %100 Oranında Hesaplanır.)
 • 17.Hukuk Dairesinin 19.12.2018 Tarihli Kararına Uygun Olarak Anne İçin Yetiştirme Gideri Hesaplanmayacaksa Parametre Eklendi. Toplamda Veya Sadece Baba İçin En Az Yüzde Beş Oranında Yetiştirme Gideri Hesaplayabilme İmkanı Sağlandı. - 6,24 (22.03.2020)
 • Asgari Ücret Güncellemeleri Ve Bir Takım İyileştirmeler Yapıldı. - 6,23 (01.01.2020)
 • Kazalı Bekarsa ve Farazi Evlenme Yaşı, Kazalının Yaşından Küçükse Otomatik Olarak Yükseltilmesi Sağlanmıştır. (Farazi Evlenme Hesabı Yapılması İstenmiyorsa Farazi Evlenme Yaşı 0 Yapılmalıdır.) - 6,22 (23.02.2019)
 • Parametrelere Seçenek Eklenerek Geçmiş Dönem Hesabının Aylık Maaş Bazında Yapılabilmesi Sağlandı. (Bu Seçenek İşaretlendiğinde Bakıcı Ücreti, Yetiştirme Gideri Ve Geçici İşgöremezlik Kalemlerinin Geçmiş Döneme İlişkin Kısımları Da Günlük Ücret Bazında Değil Aylık Maaş Bazında Hesaplanır.) - 6,21 (25.01.2019)

Versiyon 6,20

 • 2019 Yılı Asgari Ücreti Güncellendi Ve Eğer Asgari Ücret Belirlenmişse İleri Tarihli Rapor Alabilme İmkanı Getirildi. - 6,20 (26.12.2018)
 • Parametrelerde Bulunan Eş ve Anne İle Babanın Bakiye Ömürlerinin Rapor Tarihine Göre Hesaplanması Seçeneğine Kazalı Da Dahil Edilmiş Ve Bu Parametre Seçildiğinde İşgücü Kaybı Tazminatı Hesaplarında Kazalı, Destek Tazminatı Hesabında Eş Ve Anne İle Babanın Bakiye Ömürlerinin Olay Tarihindeki Yaşına Göre Değil Rapor Tarihindeki Yaşına Göre Hesaplanması Sağlanmıştır. - 6,18 (11.04.2018)
 • Geçici İşgöremezlik Döneminde Kazalının İşgücü Kayıp Oranı %100 Kabul Edildiğinden Sadece Bu Döneme Ait Bakıcı Giderinin Hesaplanabilmesi İçin Parametrelere Seçenek İlave Edilmiştir. - 6,17 (22.02.2018)
 • Parametrelerde düzenleme yapılarak Çocukların destek süresinin kazalının bakiye ömrü kadar olabilmesi sağlanmış, 6. ve 7. çocuk hesaplandığında altıncı ve yedinci çocuklar da Evlenme İhtimali hesabına dahil edilmiştir. - 6,16 (19.02.2018)
 • Aktif dönem sonu yaşam sonu ile sınırlandırılmış, Aktüeryal Yöntem seçildiğinde Geçmiş Dönemin gerçekleşen ücrete göre hesaplanması seçeneğinin aktif olması sağlanmış ve Trafik Kazası seçildiğinde Anne Baba %25 sınırlamasının kaldırılmasına ait parametre otomatik olarak işaretlenmesi sağlanmıştır. - 6,15 (15.02.2018)
 • Varsayılan olarak, Eş veya çocuklardan biri paylaşımda olduğunda Anne ve Babaya bağlanacak gelirin toplamda kazalı gelirinin %25' ini geçemeyeceği ilkesi benimsenmiştir.Böyle bir durumda anne ve babanın %25' i aşan payı diğer çocuk ve varsa eşe paylaştırılır. (Yargıtay 10.Hukuk Dairesi, Bu Yöntemin Kullanılmasını Uygun Bulmaktadır.) Hesaplama Yapılırken %25 sınırlandırılmasının KALDIRILMASI için parametrelere seçenek eklenmiştir. - 6,14 (05.02.2018)
 • Destek Alacakların Yaşının Tamamlanan Seneye Göre, Destek Sürelerinin İse Tam Sayıya Yuvarlama Suretiyle Bulunması Sağlanmıştır. - 6,13 (05.02.2018)
 • Destek Paylaşımındaki 6. Ve 7. Çocuklarla İlgili Düzeltmeler Yapılmıştır. - 6,12 (01.02.2018)
 • Bakiye Ömür Hesabı Yapılırken Kazalının Yaşı Yuvarlanmamış, Tam Olarak Biten Yaş Hesaba Esas Alınmıştır Ve Bakiye Ömür, Tam Olarak Biten Yaşa Göre Belirlenmiştir. (12 Ayı Tamamlamayan Yaş 0 Olarak Kabul Edilmiştir.) - 6,11 (20.01.2018)

Versiyon 6,10

  Tamamlanmayan Aylar Hesaba Dahil Edilmeyerek Bitmeyen Aylar, Dönem Hesaplamalarında Hesaba Dahil Edilmemiştir. - 6,10 (10.01.2018)
 • Hesap Tablolarında Geçen Sene ve Kazalının Devam Eden Yaşı Ardışık Olarak Tablolarda Gösterilmiş Ve Ay Bazındaki Sapmalar En Aza İndirilmiştir. - 6,099 (30.12.2017)
 • Destek Tazminatı Hesabında Çocuk Ve Anne İle Babanın Destek Alması, Herhangi Bir Sebeple Sona Erecekse Destek Almanın Sona Erdiği Tarihin Yazılabilmesi İçin Seçenek Eklenmiştir. - 6,098 (22.12.2017)
 • Destek Tazminatı Hesabında Eşin Destek Alması, Evlenme Veya Başka Bir Sebeple Sona Erecekse Destek Almanın Sona Erdiği Tarihin Yazılabilmesi İçin Seçenek Eklenmiştir. - 6,097 (19.12.2017)
 • Trafik Kazalarında Destek Tazminatı Hesabı Yapılırken Kazalı Kadın İse 17.HD. Kararına Uygun Olarak Kazalının Gelire Başlama Yaşının Parametrelerde Otomatik Olarak 22 Yapılması Sağlandı, Farklı Bir Gelire Başlama Yaşı İçin Parametrenin Düzeltilmesi Gerekmektedir. - 6,096 (12.12.2017)
 • Aktüeryal Yöntemde Geçmiş Dönem Hesabının Rapor Tarihindeki Ücretten Değil De Gerçekleşen Ücretler Üzerinden Yapılabilmesi İçin Parametrelere Seçenek Eklenmiştir. - 6,095 (07.12.2017)
 • Parametrelerde Düzenlemeler Yapılmış ve Iskonto Artış Oranları Ve Yaşların 1 ila 99 Arasında Olabilmesi İle Seçilen Yönteme Göre Parametrelerin Görülmesi Sağlanmıştır. - 6,094 (01.12.2017)
 • Yaş Hesaplama Sırasında Oluşan Yuvarlama Fonksiyonundan Kaynaklı Hata Giderilmiştir. - 6,093 (06.11.2017)
 • AGİ Oranlarındaki Değişiklikler Programa İşlenmiştir. - 6,092 (06.07.2017)
 • Sağ Kalan Eşin, Rapor Tarihindeki Veya Olay Tarihindeki Yaşının Esas Alınarak Evlenme İhtimali Oranının Belirlenmesi İçin Parametrelere Seçenek Eklenmiştir. - 6,091 (05.07.2017)

Versiyon 6,09

 • Trafik Kazalarında, Trafik Sigortası Tarafından Yapılan Ödemenin Faizi Hesaplanarak Tazminat Miktarından Mahsup Edilmekte, Mahsup Sonucu Bulunan Tazminat Miktarına da Faiz Başlangıç Tarihinden İtibaren Faiz Hesaplanmaktadır. Ancak Sigorta Şirketleri Tarafından Temerrüt Tarihinden Sonra Yapılan Ödemelerin de Ödemenin Yapıldığı Tarihe Kadar Faizinin Hesaplanması Gerektiğinden Faiz Hesabı Yapılırken Temerrüt Tarihinden Sonra Yapılan Kısmi Ödemelerin de Ödeme Tarihine Kadar İşlemiş Faizi Ayrıca Hesaplanarak İlave Edilmiştir. - 6,090 (28.02.2017)
 • Parametrelere Askerlik Yaşı Eklenmiştir. (Varsayılan Olarak Kazalı 21 Yaşından Küçükse Tazminat Hesabı Sırasında Askerlik Süresince Gelir Elde Edilmeyeceği Varsayılır. Askerlik Yaşı Kazalının Yaşından Büyükse Askerlik Hesaplanır Değilse Askerlik Hesaplanmaz. Askerlik Hesaplayıp Hesaplamamak Amacıyla Askerlik Yaşının Değiştirilebilmesi Sağlanmıştır.) - 6,089 (16.02.2017)
 • Açıklamalar Kısmında Düzenlemeler Yapılmıştır. - 6,088 (14.02.2017)
 • İyileştirmeler Yapılmıştır. - 6,086 (05.12.2016)
 • Bakıcı Gideri Hesaplamasında İyileştirmeler Yapılmış ve Destek Verenin Farazi Evlenme Yaşı Altında Olması Durumu Kontrol Edilerek Uyarılarda Gözükmesi Sağlanmıştır. - 6,085 (24.11.2016)
 • Parametrelere Trafik Kazası/İş Kazası Ayrımı Eklenmiştir. Trafik Kazalarında Trafik Sigortası Tarafından Yapılan Ödemenin Tazminattan Mahsup Edilmesi İçin Yazılabilmesi Sağlanmıştır. (Trafik Sigortası Tarafından Ödenen Rakam, Ödeme Tarihinden Rapor Tarihine Kadar Hesaplanan Yasal Faiziyle Birlikte Bulunan Tazminat Rakamından İndirilmektedir. - İş Kazalarında, SGK. Tarafından Bağlanan Gelirin Peşin Sermaye Değeri, Kusur Oranında Tazminat Rakamından İndirilmektedir.)- 6,084 (09.11.2016)
 • Kazalının 21 Yaşından Küçük Olmasına Rağmen Askerlik Süresinin Hesaplanmaması ve 18 Yaşından Küçük Olmasına Rağmen Yetiştirme Gideri Hesaplanmamasının Uyarılarda Gözükmesi Sağlanmıştır. - 6,083 (08.11.2016)
 • Destek Tazminatı Hesaplarında, Hesaplama Yapılmayacak Hak Sahipleri, Yazdırılan Rapordaki Tablolardan Çıkartılarak Tablonun Küçültülmesi Sağlanmış, Tablo Yerleşim Sorunları Düzeltilmiştir. - 6,082 (25.05.2016)
 • İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesaplarında Rapor Tablolarından Eş ve Çocuklar Çıkarılmıştır. - 6,081 (09.05.2016)

Versiyon 6,08

 • Eğer Kullanıcı Bilgisayarında Gerekli Programlar Yüklüyse, Hazırlanan Raporun Word Dosyasına Aktarılması Ve Tabloların Excel Dosyasına Aktarılması Sağlanmıştır. - 6,080 (03.05.2016)
 • Oturum Açılışlarında Düzeltme ve İyileştirmeler Yapılmış, Desteğin Bekar Olması Durumunda Hesaplanan Farazi Destek Hesaplamalarında Farazi Çocukların Üniversite Bitirme Yaşında Destekten Çıkmaları Sağlanmıştır. - 6,079 (01.05.2016)
 • Destek Paylaşımında Birtakım Düzeltme ve İyileştirmeler Yapılmıştır. - 6,078 (28.03.2016)
 • Varsayılan olarak Anne ve Babanın çocuklar ile aynı oranda pay alacağı benimsenmiştir. Ancak müteveffa desteğin ekonomik durumu ve Anne ve Babanın kendisine destek olacak başkaca çocuklarının bulunması gibi durumlarda Anne ve Babanın alacağı payın çocukların alacağı destek payının yarısı oranında hesaplanabilmesi için parametrelere seçenek eklenmiştir. (Bu seçenek işaretlendiğinde Anne veya Babadan biri destekten çıktığında destekten çıkanın payını diğeri alır.) - 6,077 (18.03.2016)
 • 5510 Sayılı Kanun' un 34. maddesi (d) bendi gereği anne ve babaya bağlanacak gelirin toplamda kazalı gelirinin %25' ini geçemeyeceği ilkesi benimsendiğinden eş veya çocuklardan biri paylaşımda olduğunda Anne ve Babanın toplam payının % 25 ile sınırlandırılması sağlanmıştır. (%70 paylaşımı seçiliyse %17,5 ile sınırlandırılmıştır.) Böyle bir durumda anne ve babanın %25' i aşan payı diğer çocuk ve varsa eşe paylaştırılır. - 6,076 (16.03.2016)
 • Hazine Müsteşarlığı’nın 14.Mayıs.2015 gün ve 29355 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Tebliği ile; Sigorta Şirketleri tarafından yapılacak Sürekli İşgücü Kaybı tazminatı hesaplamaları kapsamında Bakıcı Ücretinin de hesaplanması gereken durumlarda, bakıcı tutulduğunun belgelendirilmesi halinde BRÜT Asgari ücretin hesaplamalara esas olacağı, aksi durumda bakıcı ücretinin NET asgari ücret üzerinden hesaplanacağı öngörülmüş olduğundan bu tebliğe uygun olarak gerek görüldüğünde Bakıcı Giderinin NET asgari ücret üzerinden hesaplanabilmesi için seçenek eklenmiş ve Bakıcı Giderinin NET Asgari Ücret üzerinden hesaplanabilmesi sağlanmıştır. - 6,075 (13.03.2016)
 • GEÇİCİ İşgöremezlik Modülü Eklenmiş Olup İşgücü Kaybı Tazminatı Hesaplarında Kazalının Geçici İşgöremezlik Süresi Boyunca Tamamen Çalışamadığı İstirahat Dönemine Ait Tazminat Hesabının Ayrıca Yapılması Ve Ayrı Bir Tabloda Gösterilmesi Sağlanmıştır. - 6,074 (08.03.2016)
 • Kazalının Aylık Gelirini AGİ Düşülmüş Asgari Ücret Üzerinden Hesaplayabilmek İçin Parametrelere Seçenek Eklenmiş Olup Bu Seçenek İşaretlendiğinde Kazalı Geliri Olay Tarihindeki AGİ' siz Asgari Ücret Olarak Kabul Edilir. - 6,073 (28.02.2016)
 • Form Sıfırlama Düğmesi Eklenmiş Olup Eski Hesaplamalardan Kalan Verilerin Sıfırlanması Ve Varsayılan Parametrelere Dönülmesi Sağlanarak Formun Yeni Hesaplamaya Hazır Hale Getirilmesi Ve Böylelikle Gözden Kaçabilecek Eski Verilerin Engellenmesi Sağlanmıştır. - 6,072 (22.02.2016)
 • Faiz Hesaplama Modülü Eklenmiş Olup Yazılan Faiz Başlangıç Tarihinden İtibaren Seçilen Faiz Türü İle (Yasal Faiz Veya Ticari Faiz Oranı) Tarihlere Göre Değişen Oranlarda Faiz Hesaplaması Yapılması Sağlanmıştır. - 6,071 (18.02.2016)

Versiyon 6,07

 • Pasif Dönem, Geçmiş Dönem İçerisine Denk Geliyorsa Açıklama Kısmında Dönem Asgari Ücretinin Ve AGİ' nin Ayrı Ayrı Gösterilmesi Sağlanmıştır. - 6,070 (07.01.2016)
 • Yazdırılabilir Rapor Kısmına Kazalının ve Hak Sahiplerinin Tespit Edilen Özet Bilgileri Eklenmiştir. - 6,069 (07.01.2016)
 • Üye Şifresinin Gözükmemesi Sağlanmıştır. - 6,068 (06.01.2016)
 • Tablo Ve Sonuçlarda Kuruşların da Yazdırılması Sağlanmıştır. - 6,067 (02.01.2016)
 • 2016 Yılı Asgari Ücret Güncellemesi Yapılmıştır. - 6,066 (31.12.2015)
 • Yazdırılabilir Sayfa Penceresine Daha Kolay Ulaşılabilmesi İçin İlave Tuş Konulmuştur. - 6,065 (01.12.2015)
 • Destek Paylaştırma Yöntemlerinde 2. Ve 3. Seçeneklerde Eşin Destekten Çıkması Veya Olmaması Halinde Eş Payının Tamamı Yerine Yarısının Çocuklara Paylaştırılması Sağlanmıştır. - 6,064 (01.12.2015)
 • Destek Paylaştırma Yöntemlerinden "Murise %30, Kalan %70'i Paylaştırma" Yöntemi, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Md. 19 ve 34’e Uygun Olarak Yeniden Düzenlenmiştir. - 6,063 (30.11.2015)
 • Bir takım güvenlik düzenlemeleri yapılmıştır. - 6,062 (24.11.2015)
 • Cinsiyet girdilerinin kontrolü için denetim oluşturularak yanlış girdiler önlenmiştir. - 6,061 (05.11.2015)

Versiyon 6,06

 • Kullanım kolaylığı sağlamak üzere bir takım iyileştirmeler yapılmıştır. (05.11.2015)
 • Kutucuklar ve Etiketler Üzerinde Bir Süre Beklendiğinde Ortaya Çıkan İpucu ve Kısa Açıklamalar Düzenlenmiştir. (05.11.2015)
 • En fazla 5 çocuğa kadar destek tazminatı hesabı yapılmakta iken eğer anne ve baba için destek tazminatı hesabı yapılmayacaksa anne ve baba için ayrılan alan ve kolonların 6. çocuk ve 7. çocuk için kullanılabilmesi için parametrelere seçenek eklenmiştir. Böylelikle eş ve toplam 7 çocuk için destek tazminatı hesabı yapılabilir hale gelmiştir. (04.11.2015)

Versiyon 6,05

 • Destek tazminatı hesaplarında destek verenin olay tarihinde bekar olması halinde belirli bir yaşta evleneceği ve zamanla iki çocuk sahibi olacağı varsayılmaktadır. Varsayılan evlenme ve çocuk sahibi olma yaşları parametrelere eklenerek değiştirilebilmesi sağlanmıştır. (03.11.2015)
 • Kazalı adının yazılabilmesi sağlanmıştır. (20.10.2015)

Versiyon 6,04

 • Üye olmayan kullanıcıların hesaplama rakamlarına erişimi sınırlandırılmıştır. (01.10.2015)
 • İşgücü tazminatı hesaplamalarında, işgücü kayıp oranının küsuratlı olarak yazılabilmesi sağlanmıştır. (01.10.2015)
 • İşgücü tazminatı hesaplamalarında, Geçmiş Dönem, Gelecek Aktif ve Pasif Dönem tablolarında İşgücü kayıp oranı karşılığının ayrı bir satırda gösterilmesi sağlanmıştır. (20.05.2015)

Versiyon 6,02

 • Kazalı için de SGK Tarafından bağlanan aylık gelirin PSD biliniyorsa yazılabilmesi sağlanmıştır.
 • TBK. 55. madde ile getirilen "Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemelerinin tazminattan indirilemeyeceği" hükmü gereği iş kazalarında sigortalı işçinin kusuruna yansıyan sosyal güvenlik ödemeleri rücu edilememektedir. Bu sebeple aylık gelir üzerinden bulunan veya manuel olarak yazılan PSD' nin otomatik olarak davalı kusuru oranında hesaplanan tazminattan indirilmesi sağlanmıştır.
 • Hazine Müsteşarlığı' nın 24.07.2009 tarih ve 2009/10 sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge ekinde yer alan 1983 US GATT Yaşam Tablosu da seçenekler arasına eklenmiştir.
 • İşgücü Tazminat hesaplamalarında da Destek Tazminatı hesaplarında olduğu gibi Geçmiş Dönemin Rapor Tarihi ile sınırlandırılabilmesi sağlanmıştır.

Versiyon 6,00

 • Eş, çocuk, anne ve baba isminin 11 karakterle sınırlı olmak üzere yazılabilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde alınan tablo ve çıktılarda çocukların takibi kolaylaştırılmıştır.
 • Parametrelerde değişiklik yapılmış ise daha kolay görülebilmesi amacıyla varsayılandan değişik olan bilgi girişleri daha görünür hale getirilmiştir.
 • SGK tarafından bağlanan aylık gelire başlangıç tarihi daha önceden Olay Tarihi olarak kabul edilmekteydi bu durum deteylandırılarak SGK Aylık Gelir başlangıcının hem işgücü hem de destek hesabında ayrıca girilebilmesi sağlandı. (Ayrıca bir tarih girilmemiş ise yine Olay Tarihi gelire başlangıç tarihi olarak kabul edilir.)
  İlk Peşin Sermaye Değerleri; 2008/Ekim Ayından Önceki Gelire Girişlerde Ek-26 Tablosundaki, 2008 Ekim Ayından Sonraki Gelire Girişlerde CSO-80 Yaşam Tablosuna Göre Hazırlanan Ek-27 Tablosundaki Ve 25.09.2012 Tarihinden Sonraki Gelire Girişlerde İse 2012/32 Sayılı Genelge İle TRH-2010 Yaşam Tablosuna Göre Hazırlanan Ek-41 Nolu Peşin Sermaye Değeri Tablosundaki Katsayılar Üzerinden Hesaplanır.
 • İşgücü ve destek tazminatı hesaplarında gerekli olmayan bilgi girişlerinin gözükmemesi sağlandı.
 • Geçmiş Dönem içerisinde emekli olanların gelir hesabının Pasif Dönem Geliri üzerinden yapılması sağlandı. (Bu durum Geçmiş Dönem periyotlarında "emekli" işaretiyle gösterilir.)
 • Askerlik süresine ilişkin hatalar giderildi.
 • Açıklamalar kısmına "Destek Paylaşım Tablosu" eklendi. (Bu tablo ile destek alacak olanların hangi periyotlarda hangi pay ile destek alacakları gösterilmektedir.
 • Görsel bir takım değişikliklerle birlikte Üye Girişi kısmına "Beni Hatırla" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek işaretli olarak yapılan giriş sonrasında aynı bilgisayardan yapılacak girişlerde kullanıcı adı ve şifrenin her seferinde yazılmasına gerek kalmamaktadır. (Tarayıcınızın Çerez (Cookie) ayarlarının açık olması gerekmektedir.)

[ Kapat ]