Hayat Anüitesi ve Komütasyon
Hayat Tablosu
Teknik Faiz (%)
Aylık Ödeme Tutarı :
Pay (Yüzde) :
Yaş
Dönem (Yıl)
Erteleme (Yıl)
İş bu hesaplama sadece fikir vermek üzere tasarlanmış olup hiçbir şekilde hesaplamanın kesinliği ya da doğruluğu iddia olunmamaktadır. UYARI okunmadan lütfen kullanmayınız.
Güncelleme : 01.06.2015
www.ercanerdem.av.tr

Hayat anüiteleri ödeme sürelerine göre Tam Hayat Anüitesi ve Dönemsel (Geçici Süreli, Sınırlı Süreli) Hayat Anüitesi olarak sınıflandırılabilir. Tam Hayat Anüitesi kişinin hayatta kalma koşuluna bağlı olarak hayatta kaldığı süre boyunca devam eder. (Dönem Başı Tam Hayat Anüitesi : ä x = Nx/Dx)

Eğer bu ödemeler belirli bir dönem sonra bitecekse Dönemsel Hayat Anüitesi söz konusu olacaktır. (Dönem Başı Dönemsel Hayat Anüitesi : äx : n] = Nx-Nx+n/Dx)

Eğer ödemeler belirli bir süre sonra başlıyorsa Ertelenmiş Hayat Anüitesi söz konusu olacaktır. (Dönem Başı Ertelenmiş Hayat Anüitesi : n|äx = Nx+n/Dx)

İskonto edilmiş ölüm düzeyi (komütasyon) tablosu: Ölüm düzeyi tablosuna göre bulunan oranların birim değer olarak kabul edilerek, bu değerlere teknik faiz oranı uygulanmak suretiyle elde edilen tabloları, ifade etmektedir.


ä 0 = 57,1398

= 57,1398 x 0,00 TL

= 0,00 TL

Pay = 0,00 TL
Tam Hayat Anüitesi

(0 yaşındaki bir kişiye yaşama koşuluna bağlı olarak ömür boyu her yılın başında yapılan 0,00 TL tutarındaki ödeme dizisinin bugünkü değeri)