Hayat Annüitesi ve Komütasyon
Hayat Tablosu
Teknik Faiz (%)
Aylık Ödeme Tutarı :
Pay (Yüzde) :
Yaş
Dönem (Yıl)
Erteleme (Yıl)
İş bu hesaplama sadece fikir vermek üzere tasarlanmış olup hiçbir şekilde hesaplamanın kesinliği ya da doğruluğu iddia olunmamaktadır. UYARI okunmadan lütfen kullanmayınız.
Güncelleme : 01.06.2015
www.ercanerdem.av.tr

Hayat annüiteleri ödeme sürelerine göre Tam Hayat Annüitesi ve Dönemsel (Geçici Süreli, Sınırlı Süreli) Hayat Annüitesi olarak sınıflandırılabilir. Tam Hayat Annüitesi kişinin hayatta kalma koşuluna bağlı olarak hayatta kaldığı süre boyunca devam eder. (Dönem Başı Tam Hayat Annüitesi : ä x = Nx/Dx)

Eğer bu ödemeler belirli bir dönem sonra bitecekse Dönemsel Hayat Annüitesi söz konusu olacaktır. (Dönem Başı Dönemsel Hayat Annüitesi : äx : n] = Nx-Nx+n/Dx)

Eğer ödemeler belirli bir süre sonra başlıyorsa Ertelenmiş Hayat Annüitesi söz konusu olacaktır. (Dönem Başı Ertelenmiş Hayat Annüitesi : n|äx = Nx+n/Dx)

İskonto edilmiş ölüm düzeyi (komütasyon) tablosu: Ölüm düzeyi tablosuna göre bulunan oranların birim değer olarak kabul edilerek, bu değerlere teknik faiz oranı uygulanmak suretiyle elde edilen tabloları, ifade etmektedir.


ä 0 = 57,1398

= 57,1398 x 0,00 ?

= 0,00 ?

Pay = 0,00 ?
Tam Hayat Annüitesi

(0 yaşındaki bir kişiye yaşama koşuluna bağlı olarak ömür boyu her yılın başında yapılan 0,00 TL tutarındaki ödeme dizisinin bugünkü değeri)